Partners

Abramov Artyom Managing partner
Goryunov Artyom Senior partner
Oshivalov Dmitriy Senior partner
Maksim Matsenko Partner, lawyer
Romashechkina Alisa Partner